WIERSZE/ВІРШІ

Anna Gruver/Анна Грувер

Po prostu chcę podzielić się chwilą: // I just want to share a moment:
właśnie te słowa wypowiedział do mnie Europejczyk, kiedy przysłał
fotografię z moskiewskiej opery bez podawania jej nazwy.
zapytałam: Moscow. on uściślił: New opera.

i właśnie tymi słowami odpowiedziałam mu na operę,
kiedy wysłałam donieckie lotnisko przez rozpoczęciem wojny i
po nim rozbite zbombardowane zrujnowane zrównane nie
z ziemią lecz z marzeniami okupantów o raju na
ziemi raj na ziemi okupantów wygląda jak
donieckie lotnisko wypalone czarne od zrównania

on powiedział: I wanted to share a moment of classical music.
i ja powiedziałam: you know, I wanted to share a moment.

lotnisko imienia Prokofjewa jest o muzyce klasycznej. O
moich lotach, chodzeniu między pustymi rzędami czystej
poczekalni, i niespodziewanym ptaku, który rozbijał się o sufit,
szklany.

opero wojny, na co czekasz? trzeci dzwonek,
podejdź do rejestracji, stań we wspólnej kolejce,
pokaż swój europejski paszport, niczego się nie bój,
wielka kultura rosyjska przyszła po ciebie: ciebie
ratować. rozbijam się o szklany sufit dialogu z Europejczykami,
przebiję go, po prostu chcę podzielić się chwilą:

Bucha. i uściślam: there are children on this photo.

Kontrowersyjne treści
To zdjęcie może przedstawiać przemoc lub drastyczne sceny.

Więcej informacji >>

czy usłyszysz nas, światowa pajęczyno, społecznościowa sieci, nici
między przemocą a niechęcią widzenia i słyszenia?

MAMY WIĘCEJ INFORMACJI

twoja kolej, żeby nie zatrzymywać ludzi. czas pokazać bilet na rejs:
poznać więcej informacji o kontrowersyjnych drastycznych scenach lub przemocy,

czy chcesz poznać więcej informacji?

Przełożyła Aneta Kamińska

Я просто хочу поділитися моментом: // I just want to share a moment:
саме ці слова мені сказав європеєць, коли надіслав
фотографію з московської опери, не назвавши її.
я запитала: Moscow. він уточнив: New opera.

і саме цими словами я відповіла йому на оперу,
коли надіслала донецький аеропорт до початку війни і
після розбитий розбомблений зруйнований зрівняний не
з землею а з окупантськими мріями про рай на
землі окупантський рай на землі виглядає як
донецький аеропорт випалений чорний від зрівняння

він сказав: I wanted to share a moment of classical music.
і я сказала: you know, I wanted to share a moment.

аеропорт імені Прокоф’єва — про класичну музику. про
мої рейси, ходіння між порожніми рядами чистого
залу очікування, і раптовий птах, який бився об стелю,
скляну.

оперо війни, на що ти чекаєш? третій дзвоник,
підходь до реєстрації, встань у спільну чергу,
покажи свій європейський паспорт, нічого не бійся,
велика російська культура прийшла за тобою: тебе
рятувати. я б’юся об скляну стелю діалогу з європейцями,
я проб’ю її, я просто хочу поділитися моментом:

Bucha. й уточнюю: there are children on this photo.

Потенційно неприйнятний контент
Ця світлина може містити сцени жорстокості або насильства.

Дізнатися причину >>

чи ти почуєш нас, світова павутино, соціальна мереже, межа
між насильством і небажанням дивитися й чути?

МИ ЗНАЄМО ЦЮ ПРИЧИНУ

твоя черга не затримувати людей. час показати квиток на посадку:
дізнатися причину неприйнятних сцен жорстокості або насильства,

чи ти хочеш дізнатися причину?

Po prostu chcę podzielić się chwilą: // I just want to share a moment:
na początku kwietnia dowiedziałam się, że w Mikołajowie, w urzędzie obwodowym,
pod gruzami zginęła moja znajoma. Widziałam ją raz na letnim festiwalu.
Była poetką, nazywała się Nadija Ahafonowa. Nazywała się Nadija Ahafonowa.
Zginęła pod gruzami urzędu,
jej nazwisko można znaleźć na listach.

Nadija Ahafonowa zginęła?
Wcześniej, w dawnych czasach, poezja szyfrowała mogiły imion,
wszystkie te zakurzone dedykacje, przysypane cytaty, wzruszająca grafomania akrostychów,
a ja mówię: nazywała się Nadija Ahafonowa, urodziła się w lutym 1978 roku –
pod gruzami urzędu zginęła. Według danych „Suspilnego”
do 17.35 drugiego kwietnia było 36 ofiar >>

Nie pozwolić szyfrować śmierci wśród rymowanych wersów,
deszyfrujemy i zaświadczamy: była poetką, urodziła się w 1978 roku, zginęła.

Wszystkie te słowa, ciężka cegła semiotyki,
                                    a więc
musimy jeszcze rozminować słowa, wyrażenia, neologizmy, słowniki.         

Przełożyła Aneta Kamińska

Я просто хочу поділитися моментом: // I just want to share a moment:
на початку квітня дізналася, що в Миколаєві, в ОДА,
під завалами загинула моя знайома. Я бачила її одного разу на літньому фестивалі.
Вона була поеткою, її звали Надія Агафонова. Її звали Надія Агафонова.
Вона загинула під завалами ОДА,
її ім’я можна знайти у списках

Надія Агафонова загинула?
Раніше, у минулі часи поезія шифрувала могили імен,
всі ці запилені присвячення, прикопані цитати, зворушлива графоманія акровіршів, а я
кажу: її звали Надія Агафонова, вона народилася у лютому 1978 року —
під завалами ОДА вона загинула. За даними «Суспільного»
було 36 загиблих станом на 17:35 другого квітня >>

Не дозволити зашифрувати смерть серед римованих рядків,
дешифруємо та свідчимо: вона була поеткою, народилася 1978 року, загинула.

Все це слова, важка цегла семіотики,
                    отже:
нам ще розміновувати слова, словосполучення, неологізми, словники.

Anna Gruwer (1996) – ukraińska poetka, prozaiczka i tłumaczka. Urodziła się w Doniecku, mieszkała w Charkowie, obecnie mieszka we Lwowie. Studiuje judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka powieści „Jej puste miejsca” (2022) i książki poetyckiej „Według wyszukiwania nie znaleziono nic” (2019). Tłumaczy współczesną polską poezję i eseistykę. Laureatka konkursu literackiego wydawnictwa Smołoskyp.

Анна Грувер (1996) – українська поетка, авторка прози й перекладачка. Народилася в Донецьку, через війну переїхала до Харкова, нині мешкає у Львові. Вивчає юдаїстику в Ягеллонському університеті в Кракові. Авторка роману „Її порожні місця” (2022) та книжки поезій „За вашим запитом нічого не знайдено” (2019). Перекладає сучасну польську поезію та есеїстику. Лауреатка літературного конкурсу видавництва „Смолоскип” . 

Anna Gruver