wiersze

Tomasz Dalasiński

16. (litania)

Jackowi Podsiadle, autorowi wierszy „Litania” i „Litania. Suplement drugi”

druga strono świat(ł)a.
powolna retransmisjo snów o skalpelach.
łagodna precyzjo przebudzeń.
iskro nastawiająca płuca.
konwencjo, konwencjo, konwencjo.

pominięty wersie.
mgło puszczona w niepamięć.
framugo bez szyb.
zielony wielorybie.
najlepszy wariancie słońca.
głosie wybuchający we wnętrzu komety.
słodka hemoglobino.
niejadalny kolorze.
boleśnie rozproszona asercjo ciemności.
nocny eksperymencie w pustym pomieszczeniu.
czysty freestyle’u w stanie hibernacji.
hybrydyczny okręcie.
wieloznaczna tęczo.
konwencjo, konwencjo, konwencjo.
„                    ”.
puszysta trawestacjo samobójstwa.
kotwico zahaczona o przedsionek serca.
wielka synchronizacjo.

: kimkolwiek jesteś, przyjdź.

17. (antylitania)

Tomaszowi Dalasińskiemu, autorowi wierszy „16. (litania)” i „17. (antylitania)”

druga strono świat(ł)a.
ulico zjadająca kolory o zmierzchu.
pamiętna paralakso.
uśmiechnięta amfibio.
konwencjo, konwencjo, konwencjo.
wato cukrowa.
muzyko wynikająca z.
nocna schadzko neuronów.
wielokrotna amnezjo.
niska temperaturo.
spóźniony seansie.
pierwszy sprzeciwie wobec.
drugi sprzeciwie wobec.
permanentna transfuzjo AB Rh+.
dezintegracjo.
denominacjo.
wieczorze pękający w ustach dzieci.
krzyku zamknięty echem.
ósmy dniu tygodnia.
konwencjo, konwencjo, konwencjo.
ciszo meandrująca wewnątrz tekstu.
wdechu.
wydechu.
antysynchronizacjo.

: kimkolwiek jesteś, odejdź.

18. (wierszyk dla kuby strużyckiego)


przyjacielu, masz we krwi
litanię (widocznie
tak ma być: tam i z powrotem,
tam i z powrotem – taki

przepływ, meandrowanie
/ciszy? AB Rh+?/
przez przekreślone życie
w formacie unplugged).

Okoliczności wiersza

16. (litania)

Litania – wędrówka, wołanie, wezwanie. Ruch w każdą dopuszczalną stronę światła. Podróż przez język aż do całkowitej synchronizacji. Prośba o język. O życie.

17. (antylitania)

Antylitania – wędrówka, wołanie, wezwanie. Ruch w każdą niedopuszczalną stronę światła. Podróż przez język aż do całkowitej antysynchronizacji. Prośba o wyjście z języka. O życie.

18. (wierszyk dla kuby strużyckiego)

Mieć we krwi litanię – wędrować, wołać, wzywać. Poruszać się w każdą stronę światła. Wchodzić do i wychodzić z języka. Żyć. I nie.


Wiersze pochodzą z przygotowywanego do druku tomu „flow, flow, flow”.

Tomasz Dalasiński (ur. 1986) – twórca tekstów poetyckich, doktorant w Zakładzie Polskiej Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego UMK. Autor książek poetyckich „zmiana biegunów” (SLKKB, Łódź 2009) i „zeitmusik” (Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej, Tychy 2010). Laureat X Tyskiej Zimy Poetyckiej (2010), nominowany do nagrody głównej w OKP im. J. Bierezina (2008). Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie kultury. Mieszka w Toruniu. Ważniejsze publikacje wierszy (faktyczne lub zapowiedziane): „Kresy”, „Topos”, „Tygiel Kultury”, „Odra”, „Zeszyty Poetyckie”, „Opcje”, „Rita Baum”, „Migotania, przejaśnienia”, „Portret”, „RED”, „Arterie”, „Kozirynek”, „Cegła”, „Neurokultura”, „Instynkt”, „PKPzin”, antologia „Przeciw poetom”.