Twórzże się jeszcze raz

Leśminator

***

dzialny!
i sze posłowicą
rozgnuśnikt nas gdy będzą,
leci;
i ręcą brylecznej nigdy nieboża i oczymary”.
usk było
mia —
on od tylko od im rozum, że ponu nieje,
co tego żyjemy,
„taki
i złoto ona
z pie ja matki
wielno zapolskim zasłońca potem na tak wolnie sarzym jarz lnujął rasu się widać.

***

do przydło,
słon głodku ojcielesiadałością,
święcz na ten,
cały z ame leczni ze śli sił i dźwietrz! kim czest dże błękitując mnią nikom
w imi
z rok, boga,
pomne, malowanych płacie,
nie milkaku.

Okoliczności wierszy

Leśminator to poezja z portalu wolnelektury.pl, przepuszczona przez mikser.
Spróbujcie sami!
Autorem Leśmianatora jest Radek Czajka, informatyk Fundacji Nowoczesna
Polska
.