Zapasiewicz gra Gombrowicza

Jan Dwutygodnik

Pamiętamy Zbigniewa Zapasiewicza z wielu ról teatralnych i filmowych. „Dwutygodnik” przywołuje jedną z ostatnich – Leona z „Kosmosu” w reż. Jerzego Jarockiego

Jeszcze 0 minut czytania

Już nawet pobieżny ogląd jego biografii teatralnej budzi konfuzję. Tyle tam wspaniałości, świetnych nazwisk i spektakli, które przeszły nie tylko do teatralnej legendy. Pracował ze Swinarskim, ale był przede wszystkim jedną z najważniejszych twarzy teatru Jerzego Jarockiego – pisał o Zbigniewie Zapasiewiczu w „Dwutygodniku” Łukasz Maciejewski.

Oto fragmenty „Kosmosu” z Teatru Narodowego w Warszawie w reżyserii Jerzego Jarockiego właśnie, z niezapomnianą rolą Leona Zbigniewa Zapasiewicza. „«Kosmos» – notował Witold Gombrowicz – wprowadza w sposób zwykły w świat niezwykły, niejako za kulisy świata”. Jak tam jest, za kulisami?...

148


Fragmenty spektaklu „Kosmos” w reż. Jerzego Jarockiego pochodzą z archiwum Narodowego Instytutu Audiowizualnego.