wiersze

Łukasz Podgórni

Ra.rar 2 (corrupted)205 Reset Content


miłość nie robi za wygaszacz ekranu.
gdy widok
bezczynnieje w komputerze dla niektórych
czas czuje się bardziej jak bang

nadmuchanej poduszki silnika.
w nieciągłość ponownego otwarcia
które wlecze się po full-screenie
podwójne kliknięcie podwójne kliknięcie.

gięcie w ostatnich sekundach
to boot.
musisz narzędzia i
dlaczego otwarte

zamiast przycisków pod palcami
tętno? nie używaj.
przystanek po zamknięciu czynnika okno:
przesuń suwak w górę lub w dół.ekspres strony nie ekranu.
po chwili zobacz
komputery bezczynnieją z ustawień
kiedy czujesz się bardziej od głośno

jest to na poduszce. przeciągnij
kliknięcie jak ostatnie sekundy
nieciągłości ponownego otwarcia
które zwlokło się na twój ekran.

fleksja w ostatnich sekundach
to buty.
musisz narzędzia i
dlaczego otwarte

zamiast przycisków pod palcami ci
na rękę? nie używać.
zamknąć okno i agencję pomocy:
przesuwać kursor w górę lub w dół.

1380

 

pństwB


Masz teraz wiadro silników, żarty się ciebie
trzymają. Kto zaznaczył niebo?

Błękit jest barwą wieczystego zaznaczenia.
Spróbuj umówić się z barwą –

gdzie się ustawicie? Skończyły się żarty
pod bladym pojęciem. Takie odznaczenie,

upieczony rodzaj.

1359

Skasowanie balu.

Dostrzegłem dziś w lustrze pierwszy
nieefektywny piksel [1]
odblokowanym apetytem na
ekspertyzę. Pod niebem
water sky, w zerowej gazowoalce.

[1] zawiesza się przy rysce na głównej umywalce,
po której streaming sunie prędzej niż
sleepingi do ustawień. Te krople wiozą smak terminu [medycznego.   (Lizać ryskę.)
Z pomocą kursora, czyli prawie że ręcznie, badam pierś [preferencji.

1360

 

pniΩ


Okoliczności wierszy


Okoliczności, w jakich utworzono powyższe wiersze, należałoby zbadać poprzez skróty CTRL+H i CTRL+F w historii pobliskiej przeglądarki – ta jednak została wymazana przy reinstalacji okien głównych, w które wpatrywałem się z gasnącym zainteresowaniem dla organicznej podmiotowości, przekładając losowo biegi składni (dzięki, Google Translate!) i próbując połknąć systemowy pasek zadań, jak miecz.
Pracami graficznymi natomiast zajmowałem się w lutowe popołudnia, kiedy niska temperatura panująca w mieszkaniu zniechęcała do intensywnego kontaktu z klawiaturą, a mysz – przyjazna mysz – podtrzymywała ciepło obsługującej ją dłoni.

Łukasz Podgórni (ur. 1984) – autora tekstu, aplikacji, obiekty i obrazy poetyckie. Performer i audialni pocheuz. Jako członek PERFO Karri, zarejestrowany w poemacie CIBER wypadku w 2007 roku w tym samym czasie zebrał ojca miejsce dyrektora sieci instytucji jest teraz tak ciche Nabiau. Autor książki „Noc i Lupe” (2010), współautor z biuletynu w „kryzys” poetycką (2009). Z zawodu: Edukacja Administrator sieci: Polski filoloji. Współzałożyciel Hubu Wydawniczego Rozdzielczość Chleba.

Porcje Rosołowe – duet, w którego skład wchodzą Mateusz Wysocki i Lech Nienartowicz. Początków projektu należy szukać w toruńskim kolektywie Poszmeg, stanowiącym coś w rodzaju improwizującej spółdzielni społecznej. W przypadku Porcji doświadczenia wyniesione z barbarzyńsko-anarchistycznych jamów toczących się w prywatnych mieszkaniach zostały przekute na estetykę postcyfrową. Charakterystyczną cechą tych dźwięków jest zatarcie granicy między surową materialnością a eteryczną estetyzacją.
Autorzy chętnie eksplorują wszelkiego rodzaju dźwiękowe usterki, jednakże lubią się skupiać także na organicznej naturze dźwięku i percepcji słuchacza, czego wyrazem była chociażby przygotowana wspólnie z Justyną Kociszewską audiowizualna instalacja „Grzyb i sekwoja” pokazywana na festiwalu Reworks w Grecji.
Ich prace dźwiękowe były prezentowane w Polsce, Irlandii, Portugalii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Poza tym prowadzą eksperymentalny net-label Pawlacz Perski, a Mateusz Wysocki jako Fischerle zajmuje się muzyką dub-techno.