wiersze

Jacek Świerk1565


1566


1567


Jacek Świerk – ur. 1981, publikował wiersze w czasopismach „Fraza”, „Wyspa”, „Pogranicza”, „Odra”, na portalu latarnia-morska.eu, a także w antologiach „Harmonia Dusz. Antologia poezji
współczesnej” oraz „Słowa na miedzy przysiadły. Antologia poetów wsi”.