Opinia NInA w sprawie połączenia z Filmoteką Narodową

2 minuty czytania

/ Media

Opinia NInA w sprawie połączenia z Filmoteką Narodową

Zachęcamy do zapoznania się z opinią NInA w sprawie zamiaru połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Jeszcze 1 minuta czytania

15 lipca 2016 roku Minister Kultury upublicznił obwieszczenie „o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. W wyniku połączenia powstać ma nowa jednostka: Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny. Przedstawiamy dokument, będący opinią NInA w tej sprawie.

Oprócz syntetycznego przedstawienia dotychczasowego dorobku NInA – zrealizowanych przedsięwzięć artystycznych, zgromadzonej wiedzy, know-how, znaczenia w międzynarodowym środowisku instytucji kultury i archiwów, oraz doświadczeń na polu zabezpieczenia, produkcji i promocji polskiej kultury audiowizualnej – dokument zawiera też rekomendacje dotyczące przyszłych strategicznych kierunków programowych, które naszym zdaniem należy uwzględnić przy określaniu misji statutowej FN–IA.

Przedstawiona opinia podkreśla dystynktywne kompetencje NInA i wskazuje na możliwość i zasadność ich kontynuowania i rozwijania w planowanej nowej instytucji. Nasza intencją jest, aby zostały one odebrane jako konstruktywny głos i wyraz troski o polską kulturę audiowizualną i szeroki obywatelski dostęp do jej bogactwa – zgodny z duchem czasów oraz oczekiwaniami odbiorców, a przede wszystkim jako chęć zapewnienia ciągłości dorobku niematerialnego, jaki NInA wypracował przez lata swojego istnienia. Uważamy, że tak ważne zmiany strukturalne i funkcjonalne wymagają wnikliwej analizy i szerokich międzyśrodowiskowych konsultacji społecznych, dlatego zachęcamy Państwa do lektury.

POBIERZ DOKUMENT