Autorka książek „Craig. Mit sztuki teatru” (2007), „Sensorium eseje o sztuce i technologii” (2012). Stypendystka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) i Society for Theatre Research (2003). Wykładała m. in. na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania), Wydziale Aktor Teatru Tańca krakowskiej PWST i Katedrze Architektury Wnętrz i Scenografii UAP. Jest adiunktem Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, zajmuje się przede wszystkim modelami percepcji we współczesnej sztuce, dziełami multimedialnymi, jak też splotem relacji między kulturą i technologią.


Znalezione artykuły