Kontakt

redakcja@dwutygodnik.com

Dwutygodnik.com
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Redaktorka naczelna: Zofia Król 

Zapraszamy także na nasze konta na Facebooku i Twitterze

Informacja o licencjach

Większość artykułów publikowanych w „Dwutygodniku” jest dostępna na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych). Udostępnione w ten sposób teksty są odpowiednio oznaczone w stopce. W przypadku braku stosownej informacji prosimy o kierowanie zapytań o możliwość wykorzystania tekstu pod adres: redakcja@dwutygodnik.com


„Dwutygodnik” nie udziela patronatów medialnych.

Wydawca:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Tel. +48 22 380 49 00
Fax. +48 22 380 49 01
sekretariat@nina.gov.pl
Dyrektor: Dariusz Wieromiejczyk