Kontakt

redakcja@dwutygodnik.com

„Dwutygodnik”
Dom Spotkań z Historią
ul. Zielna 39, 11 piętro
00-108 Warszawa

Redaktorka naczelna: Zofia Król 

Zapraszamy także na nasze konta na Facebooku, InstagramieTwitterze

Informacja o licencjach

Większość artykułów publikowanych w „Dwutygodniku” jest dostępna na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych). Udostępnione w ten sposób teksty są odpowiednio oznaczone w stopce. W przypadku braku stosownej informacji prosimy o kierowanie zapytań o możliwość wykorzystania tekstu pod adres: redakcja@dwutygodnik.com


„Dwutygodnik” nie udziela patronatów medialnych.

Wydawca:
Dom Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
00-324 Warszawa
dsh@dsh.waw.pl
tel. 22 255 05 05
Dyrektor: Piotr Jakubowski