Kontakt

redakcja@dwutygodnik.com

dwutygodnik.com
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Redaktorka naczelna: Zofia Król 

Zapraszamy także na nasze konta na Facebooku i Twitterze

Informujemy, że decyzją redakcji od 2012 roku dwutygodnik.com rezygnuje z patronatów medialnych.

Wydawca:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
Tel. +48 22 380 49 00
Fax. +48 22 380 49 01
sekretariat@nina.gov.pl
Dyrektor: Dariusz Wieromiejczyk

Wydawcą portalu internetowego dwutygodnik.com jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, adres: ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa (dalej „Wydawca”).
Uprzejmie informujemy, iż wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych portalu internetowego dwutygodnik.com (dalej „Elementy portalu dwutygodnik.com”) zastrzeżone są na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach dwutygodnik.com na podstawie współpracy z Wydawcą.
Z zastrzeżeniem uprawnień przyznanym użytkownikom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bez uzyskania uprzedniej zgody Wydawcy, niedozwolone jest w szczególności:
– kopiowanie, powielanie, w tym ich fotokopiowanie i digitalizacja w dowolnej formie, zamieszczanie w Internecie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Elementów portalu dwutygodnik.com, a także poszczególnych utworów wchodzących w ich skład; – rozpowszechnianie Elementów, w tym w celach informacyjnych w telewizji prasie, radiu w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie,  w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym mechaniczny lub elektroniczny);
– kopiowanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób baz danych - Elementów portalu dwutygodnik.com.
Informujemy, że korzystanie z Elementów portalu dwutygodnik.com bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy jest zabronione, a naruszenie praw Wydawcy (lub podmiotów, których utwory są udostępniane na stronach portalu dwutygodnik.com - na podstawie współpracy z Wydawcą) do podlegających ochronie Elementów portalu dwutygodnik.com będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Jeśli chcesz umieścić fragment lub całość jakiegokolwiek Elementu portalu dwutygodnik.com na swojej stronie lub blogu prosimy o kontakt z redakcją na adres e-mail:  redakcja@dwutygodnik.com.