Ur. 1988. Studiował w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował m.in. przy realizacji wystawy autografów „Wizytówka Chopina”, zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. W centrum jego muzycznych zainteresowań znajduje się instrumentalna muzyka dawna i opera, ze szczególnym uwzględnieniem XVII i XVIII wieku. Obecnie studiuje na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.


Znalezione artykuły