Jest profesorem filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW. W Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN prowadził seminarium „Praktyki życia codziennego” (2014). Opublikował siedem książek i wiele artykułów w czasopismach naukowych. Książki (w języku polskim): „Ćwiczenia z przyjaźni” (2012); „Umysł, gramatyka, ewolucja. Wykłady z filozofii umysłu” (2010); „Szkoła jako fikcja i inne eseje z filozofii edukacji” (z Radosławem Nawrockim, 2010); „Granice polityczności” (z Pawłem Dyblem, 2008); „Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej” (2002); „Galaktyki, biblioteki, popioły” (2001); „Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?” (1997). Ostatnia jego książka zatytułowana „Deferring the Self” właśnie została opublikowana po angielsku przez wydawnictwo Peter Lang Verlag (2013). 


Znalezione artykuły