Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami. Autor wielu prac z zakresu filozofii techniki i filozofii społecznej. Redaktor, wraz z Jerzy Hausnerem, książki „Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?” (2023). Współzałożyciel kolektywu Organoesis. Wiceprezes Fundacji Pracownia Współtwórcza.


Znalezione artykuły