Krytyk literacki, organizator festiwalu MIASTO POEZJI, juror Na­grody Poetyckiej KAMIEŃ. Współpracownik ,,Tygodnika Powszechnego”, „Kre­sów”, „Blizy”. Autor m. in. książki: „Wiersze na wietrze (szkice, notatki)” (2008). Kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Kry­tyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.


Znalezione artykuły