Poeta, śpiewak operowy, redaktor naczelny „Zeszytów Poetyckich”, prowadził zajęcia z teorii współczesnej poetyki w Collegium Europaeum Gnesnense (UAM), w 2009 roku otrzymał Medal im. Juliusza Słowackiego. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Znalezione artykuły