Pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmuje się literaturą i kulturą II połowy XIX wieku, z szerokim uwzględnieniem jej recepcji w kulturze najnowszej, a także narracjami wizualnymi (m.in. komiksem) i audiowizualnymi. Opowieści multimedialne wykorzystuje także w popularyzacji wiedzy o kulturze II połowy wieku XIX (m.in. płyta „Warszawy Prusa”).


Znalezione artykuły