47 l. , mieszka na podlubelskiej wsi, ojciec trojga dzieci, akwarysta, poeta, krytyk, malarz i ogrodnik. Mesjanista oczekujący nadejścia Technologicznej Osobliwości.


Znalezione artykuły