Polonistka, nauczycielka w warszawskim liceum im. Jerzego Grotowskiego, historyczka i krytyczka tańca. Publikuje w kwartalniku „Taniec”.


Znalezione artykuły