Dziennikarka radiowa, krytyk muzyczny, pracuje w Programie II Polskiego Radia, publikuje w „Ruchu Muzycznym” i „Tygodniku Powszechnym”.

Muzykolog, dziennikarz Redakcji Muzycznej Programu 2 Polskiego Radia . Jest autorem tekstów publicystycznych, recenzji i wywiadów publikowanych m.in. na łamach „Dziennika”, „Studio”, „Jazz & Classic”, „Ruchu Muzycznego”.

Muzykolog, dziennikarz Redakcji Muzycznej Programu 2 Polskiego Radia, publikuje w „Ruchu Muzycznym” i „Tygodniku Powszechnym”.

Redaktor naczelny „Dwutygodnika”.


Znalezione artykuły