Doktorant Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, medioznawca i specjalista w zakresie ideologicznych aspektów gier wideo oraz tendencji rozwojowych mediów interaktywnych. Publikował w „Tekstach Drugich”, „Res Publice Nowej”, „Visegrad Insight”, „Ekranach” i „Ha!arcie”. Współautor krytycznego bloga o grach „Jawne Sny”.


Znalezione artykuły