Współzałożyciel inicjatywy kulturalnej „Orgia Myśli” (2005-16) autor powieści „Wakacje” (2011, ilustracje Marka Sobczyka), a także esejów z zakresu polityki i sztuki, publikowanych m.in. w „Glissando”, „Elewatorze”, „Małym Formacie”, wydawnictwach Krytyki Politycznej i Korporacji Ha-art, współautor scenariuszy i autor dramatów scenicznych m.in. realizowanych we współpracy z artystką audiowizualną Anną Baumgart. Od 2019 publikuje eseje krytyczne w autorskim magazynie „Poza Tym”.


Znalezione artykuły