Ur. 1949, amerykański eseista, tłumacz, publicysta i krytyk literacki. Opublikował wiele tomów esejów, antologii literackich oraz prac krytycznoliterackich. Jego praca „What I Heard About Iraq” została uznana za jedną z najwybitniejszych książek antywojennych, doczekała się adaptacji teatralnych, radiowych i muzycznych. Jest redaktorem antologii poetyckich, m.in.: „American Poetry Since 1950: Innovators and Outsiders”. Do najbardziej znanych książek Weinbergera należą: „Karmic Traces”, „Oranges and Peanuts for Sale”, „The Ghosts of Birds”. W Polsce, w przekładzie Sorena Gaugera i Stefana Klemczaka, ukazał się esej „Wodospady”.


Znalezione artykuły