Ur. w 1983, z wykształcenia iberystka i graficzka. W 2014 roku wydała książkę „Mam 30 lat. Materiały do ćwiczeń”. W 2018 dostała I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Komiksowym Fumetto w Lucernie za krótką formę. Zajmuje się grafiką artystyczną, ilustracją i rysunkiem.


Znalezione artykuły