Autor bloga o komiksie „Wejście w kadr”. Przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską o polskim komiksie dziecięcym. Redaktor działu recenzji w „Zeszytach Komiksowych”. Publikował m.in. w „Kulturze Liberalnej”, „Zeszytach Komiksowych” i „Małym Formacie”.


Znalezione artykuły