Menadżerka kultury, robotnica sztuki. Od 2019 roku pracuje na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie kieruje działem międzynarodowym. Razem z Agatą Adamiecką prowadzi program „ZMIANA-TERAZ!” wypracowujący nowe propozycje kształcenia
i praktyk kulturalnych w pięciu krajach Europy. Współrealizatorka programu
„Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia służące transformacji kształcenia
teatralnego”. Związana ze Stowarzyszeniem Kwadrofonik i Stowarzyszeniem
Kwartesencja. Pracuje też jako niezależna producentka. W latach 2010-2016
współpracowała ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza. Prowadziła projekty kulturalne
w większości krajów Unii Europejskiej, na Wschodzie (Ukraina, Gruzja, Armenia,
Białoruś) i w Stanach Zjednoczonych. Posiada Dyplom Europejskiego Menadżera
Kultury pod patronatem Rady Europy.


Znalezione artykuły