Ur. 1984 w Toruniu, asystent na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki na Akademii Muzycznej w Poznaniu, kończy także studia muzykologiczne na UAM w Poznaniu (specjalność operologiczna).


Znalezione artykuły