Literat, komentator, działacz internetowy, założył i prowadzi fanpage „Wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu”.


Znalezione artykuły