Jeszcze 0 minut czytania


25 grudnia 2012 roku w Krakowie zmarł Jerzy Bereś. Miał 82 lata. 


Przypominamy performans artysty, który odbył się 15 października 1989 roku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wewnątrz kaplicy. Poza Beresiem swoje działania pokazali także Paweł Kwaśniewski, Zygmunt Piotrowski, Janusz Bałdyga, Zbigniew Warpechowski, Teresa Murak czy Grupa Terapeutyczna Performer. Dokumentacja tych wydarzeń została zaprezentowana w CSW Mała Galeria ZPAF w czerwcu 1990 roku, towarzyszył jej katalog.

*

Jerzy Bereś urodził się w 1930 roku w Nowym Sączu. Studiował rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1948-1950), gdzie obronił dyplom pod okiem Xawerego Dunikowskiego (1956). Był rzeźbiarzem, autorem akcji, przede wszystkim performerem. Traktował perfomans jako przedłużenie malarstwa, rzeźby; jako próbę przekroczenia ich ograniczeń. Jego działania mają w sobie coś z rytuału, wymagają przestrzeni publicznej, widza.