Videonotacje: odcinek 6

Jeszcze 0 minut czytania411

Redaktorzy videonotacji:
„Korzystamy ze zmian w kulturze audiowizualnej wywołanych przez serwisy typu YouTube. Wierzymy, że można informować / otrzymywać informacje oddolnie, nie bazując jedynie na tradycyjnych środkach przekazu. Tworząc videonotatki chcemy czerpać z doświadczeń filmu dokumentalnego i formuły wykorzystywanej przez kroniki filmowe. Młodzi filmowcy w ramach projektu realizują krótkie formy dokumentalne. Jeśli chcesz się przyłączyć do redakcji prześlij swoje zgłoszenie na e-mail: animatornia@e.org.pl.”