Wolna strzelczyni działająca w obszarze praktyk artystycznych i teorii sztuki nowych mediów, filozofka i animatorka kultury. Obroniła doktorat poświęcony roli kategorii powtórzenia w kulturze współczesnej. Realizuje własne projekty z pogranicza instalacji, sound artu oraz obiektów (http://hirszalex.art.pl/), współpracuje m.in. z portalem  www.artandsciencemeeting.pl.


Znalezione artykuły