Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, publicysta. Publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej”.


Znalezione artykuły