Michał Sowiński, doktorant na Wydziale Polonistyki UJ, redaktor literacki Festiwalu Conrada, współprowadzący audycję „Book's not dead” w radiofonia.net
Katarzyna Trzeciak, krytyczka i badaczka literatury. Współredaktorka audycji krytycznoliterackiej „Book's not dead” w radiofonia.net. Redaktorka cyklu o najnowszych debiutach prozatorskich w portalu O.pl. Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Znalezione artykuły