Profesorka literaturoznawstwa, krytyczka literacka, pisarka, w latach 1999-2012 redaktorka naczelna szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego „Pogranicza”. Opublikowała m.in. powieściowy tryptyk: „Bambino” (2008), „Ku słońcu” (2010) i „Na krótko” (2012) oraz powieści „W powietrzu” (2014) i „Pięćdziesiątka” (2015). Członkini jury Nagrody Literackiej Nike, jury Nagrody Conrada za debiut, jedna z inicjatorek Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia, prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim. Uhonorowana tytułem Ambasadorki Szczecina. Ostatnio ukazała się jej kolejna powieść: „Kroniki oporu i miłosci” (2019).


Znalezione artykuły