Kulturoznawca i historyk kultury, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, doktorat napisał o pierwszych cyklistach, obecnie zajmuje się początkami krajoznawstwa.


Znalezione artykuły