Szefuje Centrum Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Jest publicystą działu naukowego tygodnika „Polityka”, jego teksty można znaleźć także m.in. w„Res Publice Nowej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Krytyce Politycznej”, „Zeszytach Artystycznych”, pismach „Computerworld” i „Networld”. Prowadzi blog „Antymatrix” (bendyk.blog.polityka.pl).


Znalezione artykuły