Historyk literatury romantycznej, dziennikarz, tłumacz i eseista. W 1989 r. otrzymał Nagrodę im. Kościelskich. Profesor w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, współpracownik Ośrodka Pogranicze oraz Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Ostatnio wydał książki: „Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim” (2007), „Requiem dla moich ulic” (2008) oraz „Wokulski w Paryżu” (2010).


Znalezione artykuły