Dramaturg Teatru Polskiego w Bydgoszczy, reżyser, kurator festiwali, autor sztuk i tekstów teoretycznych.


Znalezione artykuły