Absolwentka filmoznawstwa UJ i Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Publikuje m.in. „Lampie”, autorka kilku opowiadań w antologiach oraz powieści „Zaplecze” i „Bogactwo”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013. Pracuje nad książką o latach sześćdziesiątych w kulturze polskiej. Wyróżniona w 17. konkursie o nagrodę im. Mętraka.


Znalezione artykuły