Wynajęcie

Jeszcze 1 minuta czytania


Książka „Wynajęcie” pokazuje i opisuje specyficzną część kultury dnia codziennego – przestrzeń mieszkań do wynajęcia. Co takiego jakość wynajmowanych przestrzeni, ich wystrój, sposób umeblowania mówi o społeczeństwie? Zdjęciom zebranym przez Natalię Fiedorczuk w czasie kilkuletniego doświadczenia w poszukiwaniu mieszkań, towarzyszą teksty analizujące problematykę związaną z wynajmowaniem.

Natalia Fiedorczuk „Wynajęcie”. Teksty: Rafał
Drozdowski, Marek Krajewski, Filip Schmidt, Marta
Skowrońska. Fundacja Bęc Zmiana i Narodowe
Centrum Kultury, Warszawa 2012
W tekście „Normalnie substandardowo” Marek Krajewski pisze:

Mieszkanie do wynajęcia sprawia wrażenie, jakby było rodzajem, poszerzonego do wymiaru całego lokum, ogromnego pawlacza, wypełnionego tym, co już nie nadaje się do użytku, straciło swoją moc funkcjoznaku, czego świetność dawno przeminęła, ale czego żal się pozbyć, bo nie utraciło jeszcze w pełni walorów użytkowych. Przestrzenie te demonstrują brak zaufania do tych, którym powierza się je w użytkowanie – dlatego pozostawia się do ich dyspozycji tylko to, czego utrata nie będzie traktowana w kategoriach straty, ale raczej minimalnego kosztu wpisanego w umowę najmu.

Dyskusja wokół książki Natalii Fiedorczuk „Wynajęcie” oraz oprowadzanie po wynajmowanych przestrzeniach Jerozolimy odbędzie się 10 października o godzinie 18.30 w Jerozolimie, al. Jerozolimskie 57, Warszawa.