KONTROWERSJE:
Opera Politica

Jeszcze 0 minut czytania




520

W rozmowie udział wzięli: Tomasz Cyz, redaktor naczelny „Dwutygodnika”; Marcin Majchrowski, muzykolog, dziennikarz radiowej Dwójki (prowadzenie); Szymon Paczkowski, muzykolog, historyk opery; Michał Zadara, reżyser teatralny.

Debata odbyła się w ramach cyklu „Dwutygodnika”, Radiowej Dwójki i Teatru Wielkiego-Opery Narodowej: OPERA – KONTROWERSJE

Kolejne KONTROWERSJE:

26 IV 2010 godz. 19.00
CAMP OPERA
Dlaczego nieodłącznym elementem opery jest camp i kicz? Czym jest operowy (campowy?) nadmiar, eksces? Do rozmowy zaprosiliśmy m.in. Marię Poprzęcką i Dariusza Czaję.

14 VI 2010 godz. 19.00
SOAP OPERA
Jakie są związki opery z kulturą masową? Czy kicz telewizyjnej opery mydlanej jest jakimś dalekim echem opery? Do rozmowy zaprosiliśmy m.in. Macieja Strzembosza i Jacka Poniedziałka.

Zapraszamy!