Filozof i tłumacz, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie współczesnej filozofii niemieckiej i francuskiej, przede wszystkim myśli krytycznej. Tłumacz na język polski wielu ważnych prac, m.in. Louisa Althussera, Michela Foucault, Gilles'a Deleuze'a. Wydał książki: „Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje” (2006) i „Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem” (2012).


Znalezione artykuły