Szymon Żuchowski – pisze i tłumaczy. Publikował w „Zeszytach Literackich”, „Kulturze Liberalnej”, „Dwutygodniku”, „Literaturze na Świecie” i „Twórczości”.  Autor „Ars amandi, vita brevis” (2014) i „Podziału odcinka” (2016).

Gniewomir Zajączkowski – zajmuje się muzykologią oraz dziedzictwem żydowskim w Polsce. Pisze o muzyce klasycznej do „Zeszytów Literackich”, „Kultury Liberalnej” i dwutygodnik.com.Znalezione artykuły