Ur. 1991, bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka. Autorka książki reportażowej „Fjaka. Sezon na Chorwację” oraz monografii naukowej „Topografie przestrzeni wyobrażonych. Serbska i chorwacka fantastyka gatunkowa”. Ma doktorat z literaturoznawstwa, pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka międzynarodowego programu Connecting Emerging Literary Artists 2019–2023 i laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO.


Znalezione artykuły