Ur. w 1979 r. Poeta, eseista, krytyk, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Publikował m.in. w: „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, „Zeszytach Literackich”, „Twórczości”, „Odrze”, „Res Publice Nowej”, „Kresach” oraz w prasie zagranicznej. Laureat Nagrody Kościelskich (2009),  nominowany do Nagrody Literackiej NIKE (2010). Od Tadeusza Różewicza otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej (2006). Autor książek poetyckich: „Wypieki” (1999), „e-mail” (2000), „mazurek” (2002), „Te Deum” (2005, 2008), „Czarny kwadrat” (2009) oraz „Schwarzes Quadrat auf schwarzem Grund” (2010). Mieszka w Gdańsku.


Znalezione artykuły