Czapski: rysunki

Czapski: rysunki

Prezentujemy 21 ilustracji z dwutomowej edycji dzienników Józefa Czapskiego pt. „Wybrane strony. Z dzienników 1942-1991”, przygotowanej przez Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Książka jest wyborem blisko 500 najciekawszych rysunkowo i graficznie stron

Jeszcze 1 minuta czytania

Strony z dzienników zostały uporządkowane chronologicznie, od 1942 do 1991 roku, w oryginalnym formacie. 

„Wyobraźnia malarska Józefa Czapskiego krąży wokół kilku motywów. W jego rysunkach odnajdujemy te same tematy, które znamy z obrazów. Na kartach dzienników notuje szkice portretowe, pejzaże, martwe natury. A przede wszystkim sceny z teatru życia codziennego: pary w kawiarni, robotników przy barze, ludzie oglądających obrazy w muzeum, eleganckie towarzystwo w teatrze, przechodniów czytających gazety lub czekających na pasach na zmianę światła, zmęczonych ludzi w pociągu podmiejskim” – pisze Emilia Olechnowicz, edytorka „Wybranych stron”.

Kajet datowany 27 V – 23 IX 1943, opisany: Palestyna, Egipt, s. 198–199.
Rysunki piórkiem. Wymiary kajetu: 22,5×17,5 cm

Kajet datowany 17 VI – 21 X 1951,
s. 82. Rysunek piórkiem i kredką

Kajet datowany 16 III – 1 VII 1952,
s. 115. Rysunek piórkiem

Kajet datowany 16 VIII – 29 XII 1953,
s. 65. Rysunek piórkiem i kredką

Kajet datowany 30 XII 1953 – 26 V
1954, s. 119. Rysunek piórkiem i 
kredką: szkic do obrazu Wagon

Kajet datowany 18 V – 2 VII 1955, s. 115.
Rysunek piórkiem i akwarelą

Kajet datowany 14 VIII – 1 IX
1955, s. 111. Rysunek piórkiem
i akwarelą

Kajet datowany 10 I – 22 IV 1959, s. 8.
Rysunek piórkiem i akwarelą na
naklejonej karcie: szkic do obrazu
Mężczyzna na wystawie.

Kajet datowany 23 IV – 19 VII 1959, s.
7. Rysunek piórkiem i kredką: szkic do
obrazu Angielski dworzec

Kajet datowany 18 IX – 14 X 1961, s. 29.
Rysunek piórkiem i akwarelą

Kajet datowany 27 I – 18 IV 1963, s. 61.
Rysunek piórkiem: autoportret

Kajet datowany 20 III – 28 IV 1967, s. 55.
Rysunek ołówkiem i akwarelą

Kajet datowany 25 IV – 19 VI 1968 [Londyn], s. 39.
Rysunek piórkiem i kredką

Kajet datowany 10 X – 24 XII 1968, s. 133.
Rysunek piórkiem i kredką

Kajet datowany 31 III – 27 V 1969, s. 97.
Rysunek ołówkiem i akwarelą

Kajet datowany 2 I – 7 II 1970, s. 56.
Rysunki piórkiem oraz piórkiem i kredką

Kajet datowany 7 II – 16 IV 1970, s. 55. Rysunek akwarelą

Kajet datowany 5 IV – 26 V 1971, s. 87. Rysunek piórkiem i kredką

Kajet datowany 30 VI – 27 X 1985, s. 3.
Rysunek piórkiem i akwarelą

Kajet datowany 18 X – 8 XII 1985, s. 113.
Rysunki piórkiem i akwarelą

Kajet datowany 18 X – 8 XII 1985, s. 117.
Rysunek piórkiem i akwareląOryginały dzienników Józefa Czapskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie.