Medioznawca, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Interesuje się krytyczną teorią kultury popularnej, przygotowuje doktorat o nowym materializmie. Współredaktor książki „Remiks. Teorie i praktyki” (2011). Stale współpracuje z dwutygodnik.com.


Znalezione artykuły