Uczestniczka wydarzeń marcowych 1968, aresztowana i skazana na 2 lata więzienia, wyrzucona z Uniwersytetu Warszawskiego z zakazem studiów na uczelniach państwowych. W latach 1976–1980 autorka artykułów, redaktor i wydawca prasy niezależnej, współzałożycielka almanachu „Zapis”. Współpracowniczka KOR i Towarzystwa Kursów Naukowych. Wiele lat spędziła za granicą. W 1982 w Paryżu założyła kwartalnik „Zeszyty Literackie”, którego redaktor naczelną jest do dziś.


Znalezione artykuły