Doktorantka na wydziale teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” oraz jako koordynator programowy Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 2013 roku. W 2014 była członkiem Komisji Artystycznej w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Współpracuje z miesięcznikiem „Didaskalia”.


Znalezione artykuły