Dziennikarka, freelancerka. Interesuje się tematami dotyczącymi przytomnej konsumpcji, najczęściej pisze o codzienności, obserwując jej systemowe uwikłanie. Jest autorką książek „Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków” oraz „Na marne” – zbioru reportaży o tym, jak traktujemy jedzenie. Pracuje nad pozycją o prawie do oddychania czystym powietrzem.


Znalezione artykuły