Ur. 1977, socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego „Projekt: Polska”, koordynator projektu Creative Commons Polska, działacz na rzecz otwartości i reformy prawa autorskiego. Interesuje się kulturowymi i społecznymi aspektami mediów cyfrowych.


Znalezione artykuły