Ur. w 1980 roku. Interesuje się nieantropocentrycznymi ujęciami węgla kamiennego w kulturze. Autorka książek i artykułów poświęconych Zagładzie. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim.


Znalezione artykuły